Kven oppsøker oss?

I praksisen vår ser vi pasienter i alle aldrer, med ulike plager.Blomster og Piller

Vi behandler både akutte og kroniske lidelser.

Mange oppsøker oss med plager som f.eks hodepine, muskel- og leddplager, rygg- og nakkeplager, gjentatte infeksjoner og betennelsetilstander, allergier, hormonelle plager som klimakterieplager og PMS. Vi ser også pasienter med ME og plager etter alvorlige sykdommer.

Vi ser også mange pasienter med søvnproblemer, nedstemthet og uro.

Homeopati har ved riktig bruk ingen bivirkninger, og kan derfor brukes  av både gravide, ved amming og til små barn.

Barn som søker homeopati har ofte plager med gjentatte infeksjoner. Mange har eksem, mageplager,kolikk smerter, sengevæting, engstelse og uro og  konsentrasjonsproblemer.

Det er svært viktig at behandling vert følgt opp for best mulig resultat.
Store studier i Tyskland,Sveits og Italia viser at sju av ti er svært tilfreds med homeopatisk behandling. Selv ved kroniske sykdommer.

Homeopatiske medisiner er registrerte legemidler og blir solgt på apotek.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.