Om homeopati

Fakta om homeopatisk medisina96f01_19597350713cb2bbdf1418b7f87dd9c8

Homeopati er en av de mest brukte alternative metodene verden over. Det vert antatt at omlag 200 millioner bruker homeopati verden over daglig.

I Europa blir homeopati praktisert i 40 av 42 land.

Bruken i befolkningen varierer fra land til land.

Homeopati er en del av det offentlige helsevesenet i flere land. I Sveits er homeopati en del av offentlig helsevesen.

Salg av homeopatisk medisiner er økende i Europa.

I Norge er det fra 1.juli 2017 innført registreringsplikt på homeopatiske legemidler. Derfor kan medisiner kun fra firma som har søkt registrering selges på apotek. Det er lov å ta med homeopatiske medisiner til eget bruk fra EU land. Også import via posten en lov til eget bruk. Homeopaten din må velge medisin og styrke først.

ECCH er en europeisk paraplyorganisasjon som organiserer ca 8 000 homeopater. NHL medlemmer er godkjente her.

About ECCH

Home

Forskning:

På grunn av forbrukerlovverket må vi være forsiktige med å henvise til forskning. Det skjer stadig ny og lovende forskning på homeopati. Store pasient undersøkelser viser at sju av 10 personer er svært fornøyde og blir mye bedre eller friske.  Det er også vist at effekten sitter opp til 8 år. Forbruk av konvensjonelle medisiner som antibiotika går dramatisk ned. Når det hevdes at homeopati ikke har forskning som viser effekt, stemmer det ikke! Det er gjort studier på celler, planter, dyr og mennesker som viser biologisk effekt. For mer informasjon se:

NHL

HRI-Research