Korleis virker homeopati?

  • BlomstHomeopati stimulerer kroppen til å setje i gang kureringsprossessen
  • Homeopati blir derfor brukt i små mengder
  • Homeopati er ei individuell behandlingsform
  • Homeopati virker på allmenntilstanden
  • Homeopati styrker kroppen både fysisk og psykisk
  • Homeopati har, ved riktig bruk, ingen bivirkninger

Homeopatisk medisin

Homeopatisk medisin vert framstilt av stoff frå planter, mineraler og dyreriket. Homeopatisk medisin vert vanlegvis brukt i små doser. Hyppigheten av dosering varierer etter plager, allmenntilstand og alder hos pasienten.

Homepatiske medisiner er registrerte legemidler og vert selde på apotek.