Om homeopati

Fakta om homeopatisk medisina96f01_19597350713cb2bbdf1418b7f87dd9c8

Homeopati er den mest brukte alternative metoden verden over.

I Europa blir homeopati praktisert i 40 av 42 land.

Bruken i befolkningen ligger mellom 18 -71%.

Homeopati er del av offentlig helsevesen bl.a. i Brasil, Chile, India, Mexico og England.

Salg av homeopatisk medisin på apotek øker med 15-20 % årlig i Europa.

ECCH er en europeisk paraplyorganisasjon som organiserer ca 8 000 homeopater. NHL medlemmer er godkjente her.

Norge:

 • En studie viste at leger, sykepleiere og kontorpersonalet ofte bruker alternative terapiformer ved egen sykdom. Homeopati og akupunktur mest. 12% av legene, 32% av sykepleierne og 46% av kontorstaben.
 • En opinionsmåling i 2001 mente 51% av befolkningen at  homeopati burde være en del av offentlig helsevesen.
 • Av 2000 fastleger opplyste 50 % at de var positive til å henvise pasienter til homeopat.
 • Ca 30 % av befolkningen bruker homeopati av og til.
 • Homeopatisk medisin er klassifisert som legemiddel og selges på apotek.

England:

 • Her mener 80 % av allmennlegene at homeopati er effektiv.
 • 21% av engelske allmennleger mener homeopatisk medisin er mer effektive enn tradisjonell medisin ved visse tilstander.
 • 40 % av allmennlegene tilbyr homeopatisk behandling.
 • I England kan en i dag ta Master i homeopati ved flere universitet.
 • Flere homeopatiske sykehus.

 Nederland:

 • 18% av befolkningen bruker alternativ behandling.
 • Mest brukt er homeopati.
 • De fleste forsikringsselskap dekker homeopatisk behandling.

 Tyskland:

 • Homeopati er anerkjent og regulert.
 • 10 000- 13000 heilpraktikere foreskriver homeopati.
 • 20 millioner konsultasjoner hos alternativ behandlere. Homeopati er mest etterspurt.
 • 30 % av all veterinærmedisin er homeopatisk medisin.

 Frankrike:

 • I 1992 brukt 36% av franskmennene alternativ medisin. Homeopati var den mest brukte.
 • 50 % av allmennlegene benytter homeopati av og til.

India:

 • Her er homeopati svært ubredt.
 • 125 000 registrerte homeopater.
 • 273 homeopatiske sykehus.
 • Homeopati offentlig godkjent på lik linje med vanlig medisin.

Forskning:

 • Det kommer stadig flere studier som bekrefter homeopatiens effekt.  På grunn av lovverket har vi utrolig nok ikke lov å henvise til disse. Se http://www.nhl.no