Om homeopati

Fakta om homeopatisk medisina96f01_19597350713cb2bbdf1418b7f87dd9c8

Homeopati er den mest brukte alternative metoden verden over.

I Europa blir homeopati praktisert i 40 av 42 land.

Bruken i befolkningen varierer fra land til land.

Homeopati er en del av det offentlige helsevesenet i flere land. Salg av homeopatisk medisiner er økende i Europa.

I Norge er det fra 1.juli 2017 innført registreringsplikt på homeopatiske legemidler. Derfor kan medisiner kun fra firma som har søkt registrering selges på apotek.

ECCH er en europeisk paraplyorganisasjon som organiserer ca 8 000 homeopater. NHL medlemmer er godkjente her.

About ECCH

Forskning:

På grunn av lovverket har vi ikke lov å henvise til disse. For mer informasjon se http://www.nhl.no