Kva skjer hos homeopaten?

Konsultasjonen varer som oftest omlag 1 time.Blomster og piller

I løpet av den timen prøver vi å kartlegge symptoma til pasienten. I tillegg til hovudplagene tar vi med
tidlegare sjukdomshistorie, andre eventuelle plager og litt om livssituajonen pasienten er i.

Vi prøver å danne oss eit bilde av heile personen.

Målet vårt er å finne fram til ein medisin som passer så godt som mogeleg til heile personen. Den homeopatiske medisinen skal så stimulere immunforsvaret, slik at kroppen sjølv begynner kureringsprosessen.

Det er viktig med oppfølgingstimer for å få best mogeleg resultat.