Kven oppsøker oss?

I praksisen vår ser vi pasienter i alle aldrer, med ulike plager.Blomster og Piller

Vi behandlar både akutte og kroniske lidelsar.

Mange oppsøker oss med plager som f.eks hodepine, muskel- og leddplager, rygg- og nakkeplager, gjentatte infeksjoner og betennelsetilstander, allergier, hormonelle plager som klimakterieplager og PMS.

Vi ser også mange pasienter med søvnproblemer, nedstemthet og uro.

Homeopati har ved riktig bruk ingen bivirkninger, og kan derfor brukast av både gravide, ved amming og til små barn.

Barn som søker homeopati har ofte plager med gjentatte infeksjoner. Mange har eksem, mageplager,kolikksmerter, sengevæting, engstelse og uro og  konsentrasjonsproblemer.

Det er svært viktig at behandling vert følgt opp for best mogeleg resultat.
Store studier i Tyskland,Sveits og Italia viser at sju av ti er svært tilfreds med homeopatisk behandling. Sjølv ved kroniske sjukdomar.

Homeopatiske medisiner er registrerte legemidler og vert selde på apotek.

Ta kontakt med oss for meir informasjon.